Legesøking og antibiotikabruk ved obstruktiv lungesykdom (Tromsø 6)

Institutt for Samfunnsmedisin i Tromsø har siden 70-tallet gjennomført befolkningsundersøkelser på Tromsøs befolkning. I Tromsø 6 som pågikk 2007-8. ble det gjennomført en undersøkelse med et allmennmedisinsk fokus. Deltakere som fikk testet sin lungefunksjon ble spurt om de hadde hatt symptomer på luftveisinfeksjon siste uke, og om de i så fall hadde oppsøkt lege og fått antibiotika. Vi får dermed et befolkningsperspektiv på legesøkning ved luftveisinfeksjon og kan finne ut hvilken rolle kjent lungesykdom og nedsatt lungefunksjon har for legesøkningen