SICKRETRACT – (SICK-leave and restrictions in daily activities in patients with REspiratory TRACT infections)

Dette samarbeidsprosjektet med det allmennmedisinske miljøet ved Universitetet i Lodz, Polen, er en spin-off-undersøkelse av GRACE. Det viste seg i GRACE 01, som både AFE Tromsø og Lodz-miljøet var med på, at sykmelding i over én uke ved luftveisinfeksjon er mye vanligere i Polen enn i Norge. I 2009 ble det gjennomført en undersøkelse der polske og norske leger ut fra 4 kasuistikker om pasienter med luftveisinfeksjon, skulle ta stilling til behov for sykmelding, holde seg innendørs m.m. To artikler fra det polsk – norske sambeidet er publisert,

Decisions on sick leave certifications for acute airways infections based on vignettes: A cross-sectional survey of GPs in Norway and Poland

Sickness certification for patients with acute cough/LRTI in primary care in Poland and Norway