Spirometri i allmennpraksis

Nasjonal strategi for KOLS-området og nye retningslinjer for bruk av blåresept ved KOLS tilsier en økt bruk av spirometri (lungefunksjonsmåling) i allmennpraksis. Vi vet ikke i dag omfanget av spirometri i allmennpraksis og hvilke flaskehalser som finnes for økt bruk av spirometri, eller hvordan man best kan sikre høy kvalitet av undersøkelsen. I desember 2007 startet vi en kartlegging av spirometribruk ved å sende et spørreskjema til alle allmennlegekontorer i Nord-Norge. Undersøkelsen, som viste at så godt som alle legekontorer i Nord-Norge har utstyr for spirometri, ble publisert i januar 2010. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1934033